Commercials radio/ tv/ online:

 • De klant wordt benaderd voor input. “Wat moet er zéker terugkomen in de spreektekst?”
 • Aan de hand van deze input gaat Lekker Hip Audio aan de slag met een tekstopzet.
 • Wanneer de opdrachtgever een akkoord op de tekst heeft gegeven, wordt deze ingesproken door de voice-over.
 • Wanneer ná het tekstakkoord de opdrachtgever de tekst alsnog wil aanpassen, brengt dat extra kosten met zich mee.
 • Deze kosten van het opnieuw inspreken van de spreektekst komen volledig voor rekening van de klant.
 • Wanneer de stemacteur of Lekker Hip Audio een aantoonbare fout heeft gemaakt, wordt deze kosteloos hersteld.
 • Na het geven van de opdracht kan de opdrachtgever zijn opdracht op geen enkele wijze terugnemen. En zal moeten overgaan tot het betalen van het bedrag, inclusief BTW.
 • Na de levering van de commercial heeft de klant recht op één gratis revisieronde. Is er behoefte aan meer aanpassingen, dan worden deze kosten doorberekend aan de klant.
 • Voor de productie aanvangt, wordt besproken op welk radio-/ tv-station / website de commercial gaat draaien. De commercial mag uitsluitend op dit aangegeven medium worden verspreid. De klant kan ten alle tijden een uitzendkopie aanschaffen voor het uitzenden op andere media/ zenders. Dit brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee.
 • Wanneer u een commercial afneemt, mag deze één kalenderjaar gebruikt worden. Het verlengen van de licentie voor één extra jaar bedraagt 50% van de productiekosten.


Algemeen:

 • De uitgebrachte offertes van Lekker Hip Audio hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen die Lekker Hip Audio communiceert, zijn in euro’s en exclusief BTW.
 • Betaling altijd binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan verliest de opdrachtgever de uitzendlicentie.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt Interpayment ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de producties.
 • Lekker Hip Audio heeft het recht om alle audio- en videoproducties op haar site te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om de audioproducties te verhuren, te verkopen of te vermenigvuldigen.