Commercials radio/ tv/ online:

 • De klant wordt benaderd voor input. “Wat moet er zéker terugkomen in de spreektekst?”
 • Aan de hand van deze input gaat Lekker Hip Audio aan de slag met een tekstopzet.
 • Wanneer de opdrachtgever een akkoord op de tekst heeft gegeven, wordt deze ingesproken door de voice-over.
 • Wanneer ná het tekstakkoord de opdrachtgever de tekst alsnog wil aanpassen, brengt dat extra kosten met zich mee.
 • Deze kosten van het opnieuw inspreken van de spreektekst komen volledig voor rekening van de klant.
 • Wanneer de stemacteur of Lekker Hip Audio een aantoonbare fout heeft gemaakt, wordt deze kosteloos hersteld.
 • Na het geven van de opdracht en een akkoord op de tekst kan de opdrachtgever zijn opdracht op geen enkele wijze terugnemen. En zal moeten overgaan tot het betalen van het bedrag, inclusief BTW.
 • Na de levering van de commercial heeft de klant recht op één gratis revisieronde. Is er behoefte aan meer aanpassingen, dan worden deze kosten doorberekend aan de klant.
 • Voor de productie aanvangt, wordt besproken op welk radiostation/ tv-station/ website de commercial gaat draaien. Wanneer deze gereed is, mag de commercial uitsluitend op dit aangegeven medium worden verspreid. De klant kan ten alle tijden een uitzendkopie aanschaffen voor het uitzenden op andere media. Dit brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee.


Algemeen:

 • De uitgebrachte offertes van Lekker Hip Audio hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen die Lekker Hip Audio communiceert, zijn in euro’s en exclusief BTW.
 • Betaling altijd binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan verliest de opdrachtgever de uitzendlicentie.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt Interpayment ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de producties.
 • Lekker Hip Audio heeft het recht om alle audio- en videoproducties op haar site te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om de audioproducties te verhuren, te verkopen of te vermenigvuldigen.