1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– De eigenaar: de eigenaar van de website.
– Gebruiken: alle denkbare handelingen.
– U: de gebruiker/ bezoeker van deze website.
– De content: alle in deze website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of kopiëren daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of kopiëren daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.